Om oss

 

Hva

KulturBiz utvikler arbeidsplasser i kulturnæringene gjennom et aktivt og helsefremmende mentoringprogram. 


Hovedmålet med vårt mentoringprogram er å styrke kulturbedriftene ved hjelp av mentorstøtte og utvikle bedriftssiden i en samarbeidsrelasjon. 

Vi benytter oss av utviklende mentoring noe som gir verdi både for metèe og mentor. I vårt program skjer en strukturert kobling, opplæring av mentorene, fellesmøter som følger modell for profesjonelle/kreative støttegrupper og jevnlig møter mellom mentor og mentèe. Programmet er søknadsbasert og tilbys som årsprogram p.t. i Grenland, Midt- Telemark og Larvik. 
Ta kontakt om du ønsker et slikt tilbud i din region!

 

Hvorfor

Kulturnæringene har blitt en større del av norsk økonomi. Antall sysselsatte har økt med 50 pst. på ti år og verdiskapingen har steget med 77 pst. 


I tillegg har kulturnæringene flere av egenskapene som trengs for at norsk næringsliv skal lykkes med å være nyskapende og omstille seg. Kulturnæringene kan også bidra til lokal og regional utvikling. De er med på å utvikle steders særpreg og identitet.” St.mdl.: Fra Gründer til kulturbedrift” (2013). 

Kulturbedriftene er ofte ikke bevist sin rolle som bedriftsleder og mangler ofte nødvendig nettverk. Samtidig blir det fler og fler friske pensjonister som ønsker å være aktive ressurser i lokalsamfunnet. 

KulturBiz kobler disse gruppene for å skape synergier for utvikling av arbeidsplasser innen kulturnæringene. Vi har som mål å styrke kulturbedriftene, samtidig som vi bruker seniorer som mentorer på en meningsfylt og inkluderende måte. 

Seniorer benyttes også som ressurspersoner innen kultur på flere andre områder se mer www.seniorressursen.no

Vårt team

ELLEN LYNGSTAD

Mentor ansvarlig

LINDA CECILIE FURULUND

Kultur ansvarlig