ELLEN LYNGSTAD

ELLEN LYNGSTAD

Ellen har hatt lederstillinger i offentlig sektor, og har arbeidet i mange år som konsulent med ledelses- og organisasjonsutvikling. Hun har lang erfaring som veileder og er nå hovedansvarlig for Mentoringprogrammet i KulturBiz.
E-post:
ellen.lyngstad@hotmail.com
Telefon:
91325867


    Mer informasjon

  • Stilling Mentor ansvarlig

Våre medarbeidere

ELLEN LYNGSTAD

Ellen har hatt lederstillinger i offentlig sektor, og har arbeidet i mange år som konsulent med ledelses- og organisasjonsutvikling. Hun har lang erfaring som veileder og er nå hovedansvarlig for Mentoringprogrammet i KulturBiz.
E-post:
ellen.lyngstad@hotmail.com
Telefon:
91325867

LINDA CECILIE FURULUND

Linda er utdannet cand. phil. i kultur og har en del tilleggsfag bla. innen markedsføring. Hun har nær 15 års erfaring fra drift av kulturbyrået Kunstgjødsel med fokus på utvikling av kulturnæringer. Hennes kjernekompetanse er mikro-/kulturbedrifter, tilskudds finansiering og nettverksbygging på tvers av kultur og næring.
E-epost:
linda@kunstgjodsel.no
Telefon:
928 89 901